Ilustracja wprowadzająca do artykułu

Choć od dłuższego czasu poruszane są tematy związane z ochroną środowiska, postawą proekologiczną czy segregacją odpadów, niestety nadal często nie zwracamy uwagi na to, co wrzucamy do toalety.  

Ilustracja wprowadzająca do artykułu

Zgodnie z art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, JZWiK S.A. ogłasza wprowadzenie nowych cen i stawek opłat za wodę i ścieki.

Ilustracja wprowadzająca do artykułu

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. działający w imieniu trzech gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej został Beneficjentem środków PROW 2014-2020 dla projektu "Budowa kanalizacji...

Ilustracja wprowadzająca do artykułu - siedziba JZWiK S.A.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
- od poniedziałku do środy w godzinach 7.00 - 15.00
- w czwartki w godzinach 7.00 - 17.00
- w piątki w godzinach 7.00 - 13.00