3,99zł netto / m3
Dostarczanie wody
5,99zł netto / m3
Odprowadzanie ścieków

 

Z przyjemnością informujemy, że kolejny rok z rzędu ceny wody i ścieków pozostaną na dotychczasowym poziomie. Klienci naszej firmy nie zaznali podwyżek od 2013 roku! Jesteśmy dumni, że udaje nam się oferować mieszkańcom usługi najwyższej jakości w cenach, które należą do najniższych w regionie.

 

TARYFA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.05.2017 DO 30.04.2018 

 

Wysokość cen za dostarczaną wodę

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
netto z VAT
1 Wszystkie grupy taryfowe odbiorców Cena za dostarczaną wodę 3,99 4,31 zł/m3

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
netto z VAT
1 Wszystkie grupy taryfowe odbiorców Cena za odprowadzane ścieki 5,99 6,47 zł/m3

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
netto z VAT
1 Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne zapotrzebowania na usługę do 2,5m3/godz. włącznie Stawka opłaty abonamentowej 12,15 13,12 zł/miesiąc
2 Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne zapotrzebowania na usługę od 2,5m3/godz. do 6,3m3/godz. włącznie  Stawka opłaty abonamentowej 19,12 20,65 zł/miesiąc
3 Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne zapotrzebowania na usługę od 6,3m3/godz. do 25m3/godz. włącznie Stawka opłaty abonamentowej 53,43 57,70 zł/miesiąc
4  Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne zapotrzebowania na usługę powyżej 25m3/godz.  Stawka opłaty abonamentowej 123,09 132,94 zł/miesiąc
5  Odbiorcy korzystający z Internetowego Biura Obsługi Klientów – rozliczani wg wodomierza głównego Stawka opłaty abonamentowej 10,90 11,77 zł/miesiąc

 

Pełna treść komunikatu dotyczącego taryf w okresie 01.05.2017 - 30.04.2018