Cennik usług za odbiór nieczystości ciekłych przez JZWiK S.A. obowiązujący od dnia 1.02.2016:

  1. Przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych, obowiązuje od dnia 1.05.2015r. do 30.04.2016r. (ChZT< lub =  5000 gO2/m3, pH od 6,5 do 9,5) - 5,99zł netto za 1m3
  2. Przyjęcie nieczystości ciekłych o parametrach innych niż w pozycji 1 cennika na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych:
  • za przekroczenie odczynu o mniej niż 0,5 pH - 6,61zł netto za 1m3
  • za przekroczenie odczynu od 0,5 do 1,5 pH - 7,23zł netto za 1m3
  • za przekroczenie odczynu o więcej niż 1,5 pH - 9,65zł netto za 1m3
  • za każdy dodatkowy 1 kg ChZT przy przekroczeniu wartości ChZT ponad stężenie dopuszczalne – 5000mg O2/dm3 - poz.1 cennika + (n*0,81zł netto) za 1m3

n - krotność przekroczenia CHZT ponad wartość dopuszczalną CHZT

 

Stacja zlewcza. Fot. Izabela Wieczorek
Stacja zlewcza. Fot. Izabela Wieczorek
Cennik za przekroczenia uległ zmianie z dniem 1.02.2016r. ze względu na inflację roczną (Komunikat Prezesa GUS z dnia 15.01.2016r. -0,9% w skali roku)