Logowanie w Internetowym Biurze Obsługi

Internetowe Biuro Obsługi umożliwia wszystkim zainteresowanym załatwienie sprawy związanej z rozliczeniem usług wodociągowo - kanalizacyjnych przez internet.

 

  

Klienci korzystający z Internetowego Biura Obsługi mogą m.in.:

otrzymywać faktury w formie elektronicznej,

kontrolować rozrachunki,

przeglądać historię wskazań wodomierza,

przekazywać odczyty,

analizować zużycie wody oraz ilość odprowadzonych ścieków.

 

Klienci rozliczani na podstawie wodomierza głównego JZWiK S.A. oraz korzystający z Internetowego Biura Obsługi są obciążani niższą opłatą abonamentową (zgodnie z aktualną taryfą).

Grafika: Freepik