• godzinny nadzór branżowy dla Wydziału Wodociągów w obszarze działania JZWiK S.A. wynosi 73,59 zł + VAT
  • godzinny nadzór branżowy dla Wydziału Kanalizacji w obszarze działania JZWiK S.A. wynosi 71,69 zł + VAT