Ikona PDF Kodeks etyki JZWiK S.A.

Ikona PDF Oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Ikona PDF Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój

Ikona PDF Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania MZWiK w Wodzisławiu Śląskim

Ikona PDF Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłowice

Ikona PDF Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świerklany

Ikona PDF Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń przesyłowych (sieci wod-kan) przez JZWiK S.A.

Ikona PDF Umowa przyłączeniowa - dotyczy przyłącza wody

Ikona PDF Umowa przyłączeniowa - dotyczy przyłącza kanalizacyjnego

Ikona PDF Umowa sprzedaży odcinka sieci wodociągowej

Ikona PDF Umowa sprzedaży odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

Ikona PDF Umowa warunkowej sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej

Ikona PDF Umowa warunkowej sprzedaży sieci wodociągowej

Ikona PDF Umowa użyczenia przyłącza

Ikona PDF Umowa użyczenia odcinka przewodu

Ikona PDF Wniosek o zabudowę wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą

Ikona PDF Wniosek o zabudowę wodomierza na ujęciu własnym

Ikona PDF Wniosek inwestora o przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

Ikona PDF Wniosek o warunki przyłączenia do sieci dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Ikona PDF Wniosek o warunki przyłączenia do sieci dla osób fizycznych

Ikona PDF Wniosek o uzyskanie informacji o planach rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Ikona PDF Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej

Ikona PDF Wniosek o dokonanie uzgodnień lokalizacyjnych

Ikona PDF Wniosek o warunki przyłączenia oraz o zgodę na włączenie do kanalizacji sanitarnej

Ikona PDF Wzór wniosku i umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie scieków