Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. ogłasza wyniki konkursu „JESTEM ODPOWIEDZIALNY ZA PLANETĘ” 

Zarząd Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w trosce o swoich klientów i pracowników, podjął działania prewencyjne.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje o zakończeniu prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach PROW 2014-2020 pt. ”Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej...

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.