NIP 633-00-15-717

REGON 271988582

Kapitał Zakładowy 216 736 160,00 PLN w całości wniesiony

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy

KRS 0000044894

Konto bankowe Bank Santander 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614

 

Ikona PDF Kodeks etyki JZWiK S.A.