1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Kombatantów, Rybnicka, Boczna i Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju etap VI i VII
Wykonawca - Trans-Wiert Duda Sp. z o.o.
Koszt inwestycji - 797792,51zł
Zakres - sieć kanalizacyjna – 1898,86 mb, przyłącza kanalizacyjne – 32 szt.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Stodoły, ul. Pszczyńska w Jastrzębiu-Zdroju 
Wykonawca - ZISCO Bandura Sp. z o.o.
Koszt inwestycji - 156883,56zł
Zakres - sieć kanalizacyjna – 440,00 mb, przyłącza kanalizacyjne – 12 szt.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Ruptawiec w Jastrzębiu-Zdroju 
Wykonawca - Trans-Wiert Duda Sp. z o.o.
Koszt inwestycji - 339794,64zł
Zakres - sieć kanalizacyjna – 862,00 mb, przyłącza kanalizacyjne – 10 szt.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Rozwojowa w Jastrzębiu-Zdroju 
Wykonawca - Gamar Sp. z o.o.
Koszt inwestycji - 1385575,26zł
Zakres - sieć kanalizacyjna – 980,00mb, strefa  przemysłowa 
5. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od studni zabudowanej na kanale tłocznym przy ul. Moszczeńskiej w Mszanie do proj. kan. przy ul. Boża Góra w Jastrzębiu-Zdroju
Wykonawca - Konsorcjum firm: CBT Grzeorz Patoła, TGS Grzegorz Strugała, GT Projekt Tadeusz Galisz
Koszt inwestycji - 985000,00zł
Zakres - sieć kanalizacyjna – 1636,00mb, sieć wodociągowa – 933,00mb
Inwestycje zakończone:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rybnickiej (8-12a) w Jastrzębiu-Zdroju
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piaskowa w Jastrzębiu-Zdroju
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mazowiecka w Jastrzębiu-Zdroju
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rybnicka,Długa w Jastrzębiu-Zdroju i ul. Jastrzębska w Mszanie
5. Przebudowa przepompowni ścieków PJ19 oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej 
w rejonie ul. Północnej w Jastrzębiu-Zdroju 
6. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłoczonej wraz z przepompownią  i jej zasilaniem dla rejonu ul. Szybowej, Wąwozowej, Środkowej, Wodzisławskiej, Morcinka, Leśnej, Turskiej, Olszyńskiej w Krostoszowicach – etap I.1
7. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłoczonej wraz z przepompownią  i jej zasilaniem dla rejonu ul. Szybowej, Wąwozowej, Środkowej, Wodzisławskiej, Morcinka, Leśnej, Turskiej, Olszyńskiej w Krostoszowicach – etap I.2