Wybrane środki poprawy efektywności energetycznej zrealizowane przez JZWiK S.A. w 2017r. 

 1. Zakupiono nowe pojazdy samochodowe: 
  - Man, model: TGL 10.180 (rok produkcji 2017), który zastąpił samochód ciężarowy marki STAR (rok produkcji 1998), 
  - Mercedes-Benz, model: Sprinter 311 CDI (rok produkcji 2017), który zastąpił samochód ciężarowy marki Lublin (rok produkcji 2000).
 2. Zakupiono i zabudowano w układach technologicznych ZOW „Ruptawa” łącznie osiem sztuk nowoczesnych, energooszczędnych falowników.
 3. Zakupiono i zabudowano nowe stopnie sprężające w trzech dmuchawach układu napowietrzania komór osadu czynnego ZOW „Dolna”, przez co osiągnięto wyższą sprawność i wydajność pracy ww. urządzeń. 
 4. Zmodernizowano układ recyrkulacji w komorach osadu czynnego poprzez zastąpienie energochłonnych pomp wirowych na energooszczędne mieszadła śrubowe. W wyniku tych działań poprawiono sprawność układu oraz znacznie obniżono zużycie energii elektrycznej.
 5. Zakupiono i zabudowano automatyczne regulatory składu mieszanki w agregatach kogeneracyjnych ZOW „Ruptawa”, poprawiając w ten sposób sprawność energetyczną i mechaniczną ww. urządzeń.   
 6. Zakupiono i zabudowano  w układach  przepompowni ścieków trzy nowoczesne, energooszczędne pompy ściekowe.
 7. Sukcesywnie wymieniano w obiektach JZWiK S.A. tradycyjne żarówki i świetlówki na oświetlenie typu LED. 

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. jako jednostka sektora publicznego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831 z późn. zm.) realizuje co najmniej jeden z poniższych środków poprawy efektywności energetycznej w trakcie prowadzenia swojej działalności, informując o tych działaniach na stronie internetowej. 

Środkami poprawy efektywności energetycznej zgodnie z ustawą są:

 • realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 • nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
 • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615 z późn. zm.);