Redakcja Dziennika „Gazeta Prawna” przygotowała „Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji”. Pod uwagę brane były kryteria takie jak: finanse, nakłady na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu, awaryjność sieci i szerokość działań z zakresu CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Wyniki rankingu publikowane są w dodatku Dziennika „Strefa Gospodarki”.

W roku 2017 JZWiK S.A. zajął II, w roku 2018 I, a w roku 2019 II miejsce wśród firm z branży wod-kan działających na terenie kraju.