W roku 2013 Firma otrzymała tytuł „Jakość Roku 2013” w kategorii ekologia oraz specjalne wyróżnienie „Jakość Roku Złoto”, którym honorowane są firmy zdobywające tytuł ”Jakość Roku” po raz trzeci. W roku 2011 otrzymaliśmy Srebrną Statuetkę, a po raz pierwszy nagrodą „Jakość Roku” zostaliśmy wyróżnieni w roku 2010.

Tytuł ten, przyznawany przez Ekspertów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., otrzymaliśmy z uwagi na wysokie standardy działalności w odniesieniu do następujących kryteriów:

skuteczna realizacja przyjętej polityki jakości;

pozytywny odbiór działalności firmy przez klientów, pracowników oraz otoczenie społeczne;

przejrzystość stosowanych procedur zapewniających firmie sprawne funkcjonowanie;

wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych;

dbałość o zapewnienie najwyższej jakości usług;

efektywność zarządzania organizacją;

nieustanne dążenie do optymalizacji pracy;