W 2006 roku JZWiK SA został członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej i otrzymał certyfikat przyznający członkostwo.