Skład Zarządu:

 • Tadeusz Pilarski – Prezes Zarządu
 • Elżbieta Buczkowska – Członek Zarządu

Prokurent:

 • Stefan Cygan

 

Organem nadzorującym działanie Spółki jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza składa się z 9 osób, z czego:

 • 6 członków to przedstawiciele akcjonariuszy
 • 3 członków to przedstawiciele załogi

 

Skład Rady Nadzorczej:

 • Piotr Piekarski – Przewodniczący RN
 • Leszek Pukowiec – Wiceprzewodniczący RN
 • Jolanta Abramczyk – Członek RN
 • Rafał Habzda – Członek RN
 • Henryk Kapol – Członek RN
 • Janusz Kuśmierski  – Członek RN
 • Przemysław Salwierak – Członek RN
 • Aleksandra Tkocz – Członek RN
 • Eugeniusz Wala – Członek RN