1Uzyskanie zapewnienia dostaw wody oraz odbioru ścieków wraz z warunkami technicznymi podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Właściciel nieruchomości (działki, budynku itp.) chcący podłączyć ją do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinien w pierwszej kolejności wystąpić do JZWiK S.A. z odpowiednim wnioskiem dla osób fizycznych lub osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W przypadku gdy kanalizacja sanitarna znajduje się w granicach posesji w celu podłączenia posesji należy złożyć wniosek o zapewnienie odbioru ścieków oraz o zgodę na włączenie do kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na powyższy wniosek właściciel posesji uzyskuje informację o możliwościach podłączenia nieruchomości do sieci.

Do wniosku należy dołączyć aktualna mapę zasadniczą w skali 1:1000 lub 1:500 uzyskaną z zasobów geodezyjnych (należy wskazać granicę działki oraz lokalizację obiektu). Powyższy wniosek wraz z mapą prosimy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.

2Uzyskanie stosownej dokumentacji

Po uzyskaniu warunków technicznych (patrz krok 1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania pełnej dokumentacji dla podłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej (dotyczy wszystkich przyłączy wody a w przypadku przyłączy sanitarnych tylko, gdy samo włączenie następuje poza granicą posesji). Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona przez uprawnioną osobę tj.: projektanta sieci wodno-kanalizacyjnych.

3Uzgodnienie dokumentacji

Otrzymaną dokumentację należy uzgodnić w JZWiK S.A. pod względem prawidłowego jej wykonania wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami a w przypadku konieczności poprawy ponowne złożenie jej do uzgodnienia. W tym celu prosimy posłużyć się wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji technicznej.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących spraw technicznych, zapraszamy do rozmowy z pracownikiem Wydziału Technicznego JZWiK S.A.

Szczegółowych informacji na powyższy temat udzieli Państwu:

  • Magdalena Muszalik, telefon: 32 47 87 778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4Zlecenie robót 

Przed przystąpieniem do robót należy w JZWiK S.A. otworzyć zlecenie na usługi, które są pełnione przez zakład w związku z przyłączem (tj.: nadzór nad wykonaniem przyłącza, odbiór techniczny podłączenia do sieci, wykonanie wcięcia do sieci).

 

Zlecenie należy wypełnić na wniosku inwestora z załączeniem odpowiednich dokumentów tj.:

Egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowej dla przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

W przypadku dokonania zgłoszenia robót do odpowiedniego organu, do zlecenia należy dołączyć brak sprzeciwu dla wykonania przyłącza

Wypełniony druk oświadczenia geodety o przyjęciu zlecenia pomiaru geodezyjnego powykonawczego przyłącza

5Podpisanie stosownych umów

Jeśli wszystkie powyższe kroki zostały zakończone o możliwym terminie podpisania umów JZWiK S.A. powiadamia telefonicznie.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących umów, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu Sprzedaży JZWiK S.A.

Szczegółowych informacji na powyższy temat udzielą Państwu:

  • Renata Margas, telefon 32 47 87 732, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Katarzyna Mazur, telefon 32 47 87 754, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6Wykonanie prac oraz odbiór techniczny

Przyłącze wody oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać we własnym zakresie przy nadzorze pracowników JZWiK S.A. Ustalenie terminu wykonania wcięcia do sieci, odbioru technicznego przyłącza, montażu wodomierza jak również wszelkie informacje dotyczące usług pełnionych przez JZWiK w związku z przyłączem można uzyskać telefonicznie:

Wydział Wodociagów: 32 47 87 772

Wydział Kanalizacji: 32 47 87 765

Po wykonaniu przyłącza należy niezwłocznie zgłosić ten fakt bezpośrednio do Wydziału Kanalizacji lub Wydziału Wodociągów JZWiK S.A. (numery telefonów powyżej). Po dokonanym odbiorze otrzymują Państwo protokół odbioru technicznego przyłącza wody lub potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza kanalizacyjnego.